me randajadorig. '' Love is a bridge between two hearts ''
m. D. Brandes/J. Tempest/ J.O'Flynnt.
t. G. Anmatino

Neid möödund aastaid meenutavad vanad kirjad mis

veidi koltund loen su ridu heldinult ma ja tihti unetutel

öödel hinges kriibib veel ja Kuu kui tõuseb miski seest

mind sööb ou ­ miks meid elu saatus viis lahku nüüd

seest kui ­ tõuseks ­ võimas ­ tormi tuul R : Too ­ too

mulle hingerahu taas et jälle koos me naerda saaks ja

sinu suu ­ minu suul Koos ­ koos kui võiks hommik leida

meid enam siis saatus meie teid ei lahku vii ­ selge siis

Kallis kas nüüd mõistad miks minu sees on torm näen

und ja piinlen tean hommik selgust toob ou kas ma ka

seekord pääsen hinge ahelaist mil kõik see lõppeb ehk

aitab mind mu vaist oo uu miks meid elu saatus viis

lahku nüüd seest kui ­ tõuseks ­ võimas ­ tormi tuul R :

Too ­ too mulle hingerahu taas et jälle koos me naerda

saaks ja sinu suu ­ minu suul Koos ­ koos kui võiks

hommik leida meid enam siis saatus meie teid ei lahku vii

­ selge siis